2dm
Rozwiązania dedykowane

Specjalizujemy się w rozwiązaniach dedykowanych, projektowanych, budowanych i wdrażanych według specjalnych potrzeb i wymagań naszych Klientów, które wspomagają wybrane procesy organizacyjne firmy lub instytucji we wszystkich obszarach jej działania.

więcej
1sm
Innowacje

Metody teledetekcji są szeroko wykorzystywane w badaniach mających na celu identyfikację zmian zdrowotności roślin uprawnych. Nasz zespół opracowuje innowacyjną metodę wykorzystującą sieci neuronowe.                                                                                                                                         .

więcej
3sm
Konsultacje i audyty informatyczne

Audyty technologiczne (IPPF, GTAG) według wytycznych międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors).                                                                                                                                                                                                                      .

więcej

System CVC Relay SPADE

System CVC

Crop Vegetation Control

Wykorzystywana przez nas metoda zakłada zastosowanie algorytmów grupowania danych (analiza skupień) w celu identyfikacji i oznaczenia próbek. Anomalie występujące w zbiorach wejściowych pozwolą na wytworzenie map wzorcowych, charakterystycznych dla badanych obiektów. Metoda pozwala na ocenę zbioru testowego dzięki zastosowaniu algorytmów porównywania wielowymiarowych map wektorowych.

CVCAnalyticsClient

Oprogramowanie do rozpoznawania zmian zdrowotności roślin uprawnych

Relay SPADE

System Przetwarzania i Archiwizacji Dokumentów Elektronicznych

Relay SPADE to platforma pozwalająca na przeniesienie procesów zachodzących w organizacji do przestrzeni elektronicznej. Szeroki zakres funkcjonalności i elastyczność pozwalają na dostosowanie produktu do własnych potrzeb. Główne zalety SPADE to możliwość definiowania zaawansowanych reguł przetwarzania danych i szybkość działania.

Wydajność, adaptacja

Relay SPADE jest rozwiązaniem otwartym, które można komponować z gotowych elementów, ale także rozszerzać i integrować z istniejącymi systemami.

Pełny interfejs Webservice oraz REST do danych

Definiowanie i wersjonowanie procesów

Definiowanie złożonych reguł przetwarzania w języku Java

Podpis elektroniczny

Integracja z CA

Zgodność z WCAG 2.0

Relay SPADE – System Przetwarzania i Archiwizacji Dokumentów Elektronicznych

Projekt

Realizacja

Testy

Wdrożenie i asysta